top of page
Rally rijden voor het goede doel. Op 9 juni organiseert Rotary Amersfoort Regio een leuken autorit langs de mooiste plekken in Midden Nederland

Al 43 equipes zijn u voorgegaan. Schrijf snel in vol=vol

Amersfoortse Rally

Een rally langs de mooiste plekken in Amersfoort en omgeving

Een interactieve autorally in de omgeving van Amersfoort, Baarn, Zeist en Utrecht. Door het volgen van de route rijdt u over de mooiste en onbekende pittoreske wegen door mooie gebieden en ziet u de leukste plekken. We laten u zien hoe geweldig divers deze regio is; u herontdekt de schoonheid van onze regio. Het gebruik van de Redrive rally-app is voor de registratie van de gevonden controles.

saab rally auto
MG

9 juni 2024 wordt de dag

Dan gaan we met zoveel mogelijk auto’s een dagje rijden aan de hand van topografische kaarten. Op deze dag zijn alle auto’s welkom. Dit kan zijn uw dagelijkse auto,  een cabrio, een youngtimer, een oldtimer of wellicht een exotische auto. Tijdens ónze rally is 'snelheid' géén onderdeel van de dag; de gemiddelde snelheid is dusdanig dat ‘jakkeren’ en dergelijke absoluut niet aan de orde is. De uitdaging is de route kunnen vinden en tussentijdse opdrachten uitvoeren.

De start en finish zijn bij de Dutch Biz (De Genestetlaan 7, Amersfoort). Wij verzorgen voor u een lunch op een nader te bepalen locatie en de finish is weer in Amersfoort alwaar wij de avond afsluiten met een borrel en een gezamenlijke BBQ.

Het goede doel!

Al jaren bestrijdt Rotaryclub Amersfoort-Regio armoede in de stad/regio. Dit doet zij door diverse organisaties te ondersteunen bij hun voortreffelijke werk. Helaas zien we dat werkloosheid, armoede en eenzaamheid onder jongeren stijgende is, evenals het aantal gezinnen dat het financieel niet kan redden.

Speciaal voor de minderbedeelde kinderen in de stad/regio steekt onze Rotaryclub graag de helpende hand uit. Onder de overkoepelende titel   'Elk Amersfoorts kind heeft recht op eten en spelen' zullen wij komende periode een aantal doelen ondersteunen.

Mocht er meer geld beschikbaar komen dan benodigd voor deze actie, dan zal dit aangewend worden voor verdere goede-doelen-acties van de Rotaryclub Amersfoort-Regio.

Elk kind heeft recht op eten en spelen

Programma en Inschrijven

vanaf   9.30 uur             inloop bij Dutch Biz; registratie; uitreiken van het routeboek en er is dan koffie/thee en wat lekkers

Vanaf 10.30 uur            feestelijke start van de equipes, om de minuut één equipe

Vanaf 12.30 uur            aankomst op de lunchlocatie

Vanaf 14.00 uur            vertrek laatste equipe bij lunchlocatie 

Vanaf 16.00 uur            finish bij Dutch Biz met aansluitend borrel, uitslag en prijsuitreiking

Circa 18.00 uur             afsluitende BBQ *

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 295,- per equipe. Een equipe bestaat uit een auto en twee personen. Wilt u met meer personen in een auto gaan rijden, dan bedragen de extra kosten per persoon: € 75,-. * Voor deelname aan de BBQ (inclusief drank) wordt een extra vergoeding van € 48,- per persoon in rekening gebracht.  Neemt u niet deel aan de rally maar komt u alleen naar de borrel en prijsuitreiking dan wordt er € 20,- per persoon in rekening gebracht.

Na uw inschrijving ontvangt u van onze penningmeester een berichtje waarin de betaalgegevens naar aanleiding van uw opgave staan vermeld; we verzoeken u dan het inschrijfgeld over te maken naar de bankrekening van onze Rotaryclub.

Als u kiest voor een bedrijfsdeelnamepakket dan bedraagt het inschrijfgeld € 495,- per equipe. Behalve uw deelname krijgt u daarvoor óók een vermelding in het routeboek en een logo met doorlink naar de website van uw eigen bedrijf. Onze penningmeester stuurt u een factuur.

Inbegrepen in het inschrijfgeld 

 • Deelname aan de rally door twee personen

 • Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers

 • Een instructiebijeenkomst voorafgaand aan de start

 • Meer dan 160 km prachtige route door Midden-Nederland

 • Een goed verzorgde lunch

 • Prachtig uitgevoerde routeboek, in kleur

 • Twee rally stickers

 • Een leuk aandenken aan dit evenement voor alle deelnemers

 • Permanente begeleiding door de organisatoren

 • Een welverdiende borrel bij de finish met aansluitend een BBQ.

rally amersfoort regio

Inschrijven

Is de inschrijving privé of zakelijk
Sponsoren
Rally rijden voor het goede doel!

Het doel van de Rotary Rally Amersfoort-Regio is om een zo groot mogelijk bedrag op te halen, ten gunste van een gekozen goed doel. De opbrengst komt uit inschrijvingen voor de rally, maar ook vooral door de gulle giften van sponsors. Een te gekke dag die u samen beleeft met een vriend, partner, zoon/dochter of moeder. Schrijf u nu in.

Hoofdsponsor

Prijs:  €2.750,-

Vermelding op de autostickers;

Vermelding op rally schilden;

Vermelding Kaft routeboek;

Invulling goodiebag;

Staande A4 advertentie in het routeboek;

Logo op start/finishboog;

Vermelding met begeleidende tekst op de homepage van de website;

Inclusief dagprogramma voor twee equipes

Sponsorpakket A

Prijs: €1.250,-

Middelgrote logovermelding routeboek;

Middelgrote vermelding website sponsorpagina;

Invulling goodiebag;

Inclusief dagprogramma voor twee equipes.

Sponsorpakket B

Prijs: €495,-

Vermelding logo routeboek;

Vermelding website sponsorpagina; 

Inclusief dagprogramma voor één equipe.

Sponsorpakket C

Prijs €350,-

Vermelding logo routeboek;

Staande A4 advertentie in het routeboek;

Invulling goodiebag;

Vermelding website sponsorpagina.

Stichting C.S. Theo Hülsenbeck Fonds  is niet BTW-plichtig. Bedrijven kunnen over de sponsoring geen BTW terugvorderen. 

De vastgoedregissseur bij al uw vastgoedvraagstukken
De specialist op het gebied van beeld en geluid
Voor al uw facilitaire diensten
Het modehuis in Midden-Nederland
De wijnhandel in midden Nederland
Uw it specialist
Deelnemers

Reglement en AVG

AVG

Rotary Rally Amersfoort-Regio (RRAR) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RRAR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

fiat 500 rally

Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u dit doen via ons E-mailadres, rcamersfoortregio@gmail.com

Reglement Rotary Rally Amersfoort-Regio

Opzet:

Het startveld is een toerklasse. We rijden een eenvoudige en ontspannende kaartleesrit. Er wordt op de openbare weg gereden op een zondag. Houdt u aan de verkeersregels en aan de geldende snelheden. In onze toertocht zit geen enkel snelheidselement, maar het komt wel aan op goed opletten en nauwgezet de instructies volgen. Elke equipe ontvangt een rallyschild dat duidelijk zichtbaar op de auto bevestigd dient te worden.

mg rally amersfoort regio

De rit:

De rit bestaat uit twee etappes: één voor en één na de stop. Beide etappes zijn volgens het kaartleessysteem bol-pijl met tussenafstanden en met een kaartleesopdracht.

Met de Redrive GPS app controleert Dutch Rally Events of de juiste route wordt gereden. Het doel is om de letters langs de route op te slaan. Zo laat je zien welke

route je gereden hebt.  Zorg voor een vaste telefoonhouder, zodat je de app goed in zicht hebt. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Voorafgaand aan de start dienen beide leden van de equipe een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Zij verklaren tevens dat zij volledig voldoen aan de gestelde en wettelijke verzekeringsvoorwaarden. Inschrijving is pas geldig na ontvangst van dit volledig ingevulde en door beide deelnemers ondertekende formulier.

Startprocedure

Equipes dienen 5 minuten voor hun starttijd gereed te zijn voor vertrek. De interval tussen de equipes is 1 minuut. Volg de aanwijzingen van de Crew.
De werkelijke starttijd kan door uitval afwijken van uw startnummer.

 

Omleidingen

Onverwachte wegafsluitingen dient u te behandelen als een barricade; dat wil zeggen, dat u een zodanige omleidingsroute construeren, dat u zoveel mogelijk van de oorspronkelijke route rijdt. We doen ons best om dit te vermijden, maar je weet maar nooit.

 

Route en tijdcontrole

Het traject begint en eindigt bij een tijdcontrole (TC). Het missen van een controlepost wordt bestraft met 100 strafpunten. De controlekaarten zijn digitaal (Redrive App) en worden automatisch naar de rekenkamer gestuurd bij de finish.

 

Uitvallen

Indien U de rally niet meer verder kunt vervolgen, dan dient de organisatie hiervan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld. Zie voor telefoonnummers van de organisatie hieronder.

 

Klassementen

Het klassement wordt bepaald door het optellen van de opgelopen punten per geklasseerde equipe. Ook wordt er gekeken naar de tijd die u gereden heeft. Deze dient niet harder te zijn dan 30 km per uur. Aan het eind van de rally wordt een eindklassement opgemaakt.

Bol–pijl met afstanden:

De route dient te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De afstand naar de bol-pijl situatie vanaf de vorige bol-pijl situatie is aangegeven.
Ook de totale afstand vanaf het begin van de bol-pijlinstructie kan zijn aangegeven. Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.
Onverharde wegen zijn vaak getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd. Doodlopende wegen en/of wegen welke verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zullen dan voorzien zijn van een blokkeringsstreep. Doodlopende wegen kunnen in de route zijn opgenomen maar dan wordt dit in het routeboek duidelijk vermeld. Tussen de bol-pijlopdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen.

Pijlen kortste route

Rijd vanaf het aangegeven beginpunt via de genummerde pijlen, in nummervolgorde, de kortste route naar het aangegeven eindpunt. Onder iedere pijl wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. Een pijl dient van voet tot punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. Van het aangegeven punt naar de 1e pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar een aangegeven punt dient steeds de kortste route geconstrueerd en bereden te worden. Pijlen of gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, maar alleen in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan.

 

Grensbenadering

Vanaf het aangegeven beginpunt dient de op de kaart aangegeven grenslijn via de kortste route te worden benaderd naar het aangegeven eindpunt, echter zodanig dat het oppervlak tussen de route en de grenslijn zo klein mogelijk is. De grenslijn mag worden geraakt maar nimmer worden overschreden. Het op een weg/weggedeelte louter heen en weer rijden wordt niet als oppervlakteverkleinend beschouwd. Keren is nimmer toegestaan. De grensbenadering voert zowel over verharde als onverharde wegen. Wegen of samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in beide richtingen worden opgenomen als dit voor oppervlakteverkleining zorgt.

Kaartleesopdracht
Het tweede deel bestaat uit een kaartleesopdracht. De opdracht bestaat uit het volgen van de ingetekende pijltjes op de kaart en brengt u zo naar de lunch- danwel de finishlocatie.

Over ons

Rotarians helpen over ter wereld

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Maar ook nationaal, regionaal en zeker ook lokaal zijn wij actief. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven.

focus gebieden Rotary

The Rotary Foundation is de wereldwijde goede-doelen-organisatie van alle Rotaryleden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld. De Foundation steunt op wereldschaal projecten van Rotarians en partner-organisaties die een duurzaam effect hebben, zoals de jarenlange actie om polio de wereld uit te krijgen. 

De missie van de Rotary Foundation is om Rotarians in staat te stellen begrip, goodwill en vrede in de wereld te bevorderen door de gezondheid te verbeteren, onderwijs te ondersteunen en armoede te verlichten. The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Zoals veel Nederlanders bijdragen aan hulporganisaties, zo dragen Rotarians daarnaast ook bij aan hun eigen Foundation. 

Rotaryclub Amersfoort-Regio is een serviceorganisatie (33 leden) die zich met name inzet voor lokale en regionale doelen, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. Rotaryclub Amersfoort-Regio is opgericht op 21 april 1980. 

Rotaryclub Amersfoort-Regio ( www.rotary.nl/amersfoortregio/) één van de circa 500 clubs in Nederland met in totaal ruim 19.000 leden. De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Er zijn 34.000 clubs wereldwijd met in totaal 1,2 miljoen leden. 

De Stichting Community Service Theo Hülsenbeck Fonds is aan Rotaryclub Amersfoort-Regio verbonden en heeft als doel het verstrekken van middelen aan rechtspersonen, groeperingen of natuurlijke personen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een maatschappelijk doel beogen en heeft als zodanig de ANBI-status. De inkomsten komen direct of indirect uit contributies en acties van (leden van) Rotaryclub Amersfoort-Regio. Het fonds ontleent zijn naam aan Theo Hülsenbeck, oud-lid van Rotaryclub Amersfoort-Regio die de club als eerste lid, veel te jong, ontvallen is.

Contact

Correspondentieadres
De Savornin Lohmanlaan 3
3818 XE Amersfoort
rcamersfoortregio@gmail.com

Bestuur
Danielle van Wijngaarden, voorzitter, 06 2720 35 01
Jan Heystek, secretaris,  06 5340 72 10
Jeroen Koevermans, penningmeester, 06 2508 63 93

 

Rotary Rally Amersfoort-Regio is een initiatief van:
Rotaryclub Amersfoort-Regio

Stichting
Stichting Community Service Theo Hülsenbeck Fonds

Rekeningnummer
Stichting Community Service Theo Hülsenbeck Fonds
NL 23 ABNA 0480 8152 75

Rotary Nederland
bottom of page